Storitve

 


Projektiranje električnih instalacij

 

Projektiranje elktričnih instalacij zajema celotno podrečje električnih instalacij, ki spadajo pod zakon o graditvi objektov. To so vsi objekti od manjzahtevnih, kot so priklopi infrastrukture na objekt, kot tudi najzahtevnejše projektiranje avtomatizacije v zgradbah, industrijski objekti razni energetski objekti itd. Kot zahtevne objekte se smatra tudi projektiranje razvoda infrastrukture za obrtne cone, razna naselja itd.


Storitev je namenjena vsem ki se ukvarjajo s novogradnjo - investitorjem, prenovo ali izboljšava obstoječega objekta, vsem arhitektom, ki ponujajo celovito projektno rešitev in vsem tistim, ki so zadolženi za usklajenost dokumentacije z dejanskim stanjem v industrijskih objektih, javni infrastrukturi, delavnicah....


Naša prednost so dolgoletne izkušnje na podrojču projektiranja na vseh področjih, strokovno znanje nenehno izpopolnjevanje in poznavanje zakonodaje, sodelovanje z zunanjimi specialisti na posameznih področjih kot so avtomatizacija, požarno varovanje, protivlomno varovanje, kontrola pristopa, centralnega ogrevanja, prezračevanja itd.


Vse cene se določijo na osnovi ponudbe. Ponudbo pa se izdela na osnovi ogleda, na osnovi podatkov objekta in dogovora. Prilagajamo se tržnim razmeram.Izvajanje električnih instalacij

 

V podjetju imamo zaposlene izkušen in izobražen kader, ki je sposoben organizirat in izvesti vse objekte od manjzahtevnih, kot so stanovanjski objekti do računskih centrou, avtomatizacije v zgradbah, industrijskih objektou in večjih infrastrukturnih objektou z vsemi razvodi za nizkonapetostno napajanje, razvod za komunikacije (telefonske, kabelske televizije itd)  optične in žične.


Storitev je namenjena vsem, ki se ukvarjajo s novogradnjo - investitorjem, prenovo ali izboljšava in vzdrževanjem obstoječega objekta ali infrastrukture.


Naša prednost so dolgoletne izkušnje na podrojču izvajanja električnih instalacij na vseh področjih, strokovno znanje nenehno izpopolnjevanje in poznavanje zakonodaje, sodelovanje z zunanjimi specialisti na posameznih področjih kot so avtomatizacija, požarno varovanje, protivlomno varovanje, kontrola pristopa, centralnega ogrevanja, prezračevanja itd. Velika konkurenča prednost je tudi strokoven in motiviran kader zaposlenih in hitremu odzivu, kvaliteti in prilagodlivosti pri izvedbi.

Vse cene se določijo na osnovi ponudbe. Ponudbo pa se izdela na osnovi ogleda in na osnovi popisa. S cenami se prilagajamo tržnim razmeram.


Nazaj na vrh

 

Nadzor nad izvedbo električnih instalacji

 

Nadzor na izvedbo ekektričnih instalacije se izvaja v sklado z zakonom o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS, št. External link opens in new tab or window102/2004 (External link opens in new tab or window14/2005 popr.

Ur.l. RS, št. External link opens in new tab or window120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, External link opens in new tab or window61/2010-ZRud-1 (External link opens in new tab or window62/2010 popr.), External link opens in new tab or window20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34

 

Nadzore nad izvedbo je dolžan zagotoviti investitor. Izvaja se na vseh zahtevnejših objektih, infrastrukturnih objektih in tudi na nekaterih vzdrževalnih delih skladno z Zakonom o graditvi objekta, tudi na objektih individualnih gradenj. Nadzor sodeluje z investitorjem in preverja pravilnost s tehničnimi predpisi, vsklajenost s projektno dokumentacijo in na koncu preverja količine in potrjuje cene ter preverja finančno vsklajenost s ponudbo.


Storitev je namenjena vsem, ki se ukvarjajo s novogradnjo - investitorjem, prenovo ali izboljšava in vzdrževanjem obstoječega objekta ali infrastrukture.


Naša konkurenčna prednost je v visoki strokovni usposobljenosti, nenehnemu izobraževanju in dolgoletnimi izkušnjami.

Vse cene se določijo na osnovi ponudbe. Ponudbo pa se izdela na osnovi vrednosti električnih istalacij oz. na osnovi porabljenega časa. S cenami se prilagajamo tržnim razmeram.


Nazaj na vrh

 

Pregledi in meritve električnih instalacji

 

Meritve električnih instalacij se izvaja na novih objektih pred priklopitvijo na NN omrežje, po priklopitvi na omrežje in perjodično v skladu  s Tehničnimi smernicami za nizkonapetostne električne instalacije TSG-N-002:2009.


Meritve so namenjene vsem lastnikom objektov. Na vseh objektih je potrebno izvesti notranje meritve ob priklopu na NN omrežje in vsaj enkrat na 8 let ali ob vsaki spremembi oz. posegu na električne instalacije ali večji okvari na instalacij.

Meritve strelovodne instalaciej se izvaja po izvedbi na novih objektih in perjodično vsake dve leti. Izredni pregledi in meritve se izvajajo ob poškodbah strelovodne instalacije ali ob udaru strele.


Storitev je namenjena vsem, ki se ukvarjajo s novogradnjo – investitorjem, prenovo ali izboljšava in vzdrževanjem obstoječega objekta ali infrastrukture in vsem lastnikom objektou. Lastniki so dolžni poskrbeti za varnost objekta skladno s tehničnimi smernicami.


Naša prednost je v hitrih odzivih, opremljenosti, strokovni usposobljenosti in cenovno konkurenčnostjo.

Okvirna cena meritve stanovanjske hiše je 120,00 € do 150,00 €.


Nazaj na vrhSvetovanje

 

Svetovanje na področju električnih instalacij se izvaja skozi celotni investicijski proces. To je pred pričetkom gradnje, med projektiranjem, med gradnjo in po končanju gradnje. Svetovanje se izvaja tudi pri vzdrževalnem delu.


Naša konkurenčna prednost je v visoki strokovni usposobljenosti, nenehnemu izobraževanju in dolgoletnimi izkušnjami ter dobremu poznavanju vseh sistemov v objektu ( komunikacijski sistemi, telefonija računalništvo, požarno javljanje, kontrola pristopa, varovanju, domofonski instalacij in celotni energetski sistem).


Običajno se svetovanje zaračuna skupaj z ostalimi storitvami.


Nazaj na vrh

 

Večja vzdrževalna dela

 

Vzdrževalna dela se izvajajo na vseh objektih. Skozi vzdrževalna dela se lahko objekt posodablja in dopolnjuje ali delno dograjuje. Pri takem delu so v večini primeru potrebne obnove tudi električne instalacije. Najpogosteje se to izvaja pri prenovah kuhinj, dela proizvodnje, prenova kotlarn ali prezračevalnih sistemou itd. Pri vzdrževanju je potrebno svetovanje, izdelava načrtou, izvedba, meritve in izdelava PID dokumentacije.


Storitev je namenjena vsem, ki lastnikom objektou, ki izvajajo ali načrtujejo prenovo ali izboljšava in vzdrževanjem obstoječega objekta ali infrastrukture.


Naša konkurenčna prednost je v visoki strokovni usposobljenosti, nenehnemu izobraževanju in dolgoletnimi izkušnjami in ponudba celovite rešitve na področju električnih instalacij.


Vse cene se določijo na osnovi ponudbe. Ponudbo pa se izdela na osnovi ogleda in na osnovi popisa. S cenami se prilagajamo tržnim razmeram.


Nazaj na vrhIzposoja autodvigala

 

Z autodvigalom izvajamo vsa dela na od višinah od 2m do 16m. Avtodvigalo izposojamo skupaj z voznikom ali samo avtodvigalo izkušenim delavcem.


Storitev je namenjena vsem ki delajo na višini oz. prenavljajo ali barvajo napušče pri objektih ali čistijo žlebove itd.

Cena autodivgala je ...... na uro oz. če se jo uporablja 6 ur ali več ur se zaračuna celodnevna tarifa.