O podjetju


Dejavnost in osnovni podatki podjetja

 

Podjetje Elektron d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 1994 v taki obliki kot je sedaj. Pred tem je bilo podjetje v lasti enega ustanovitelja in samo izvajalsko podjetje za električne instalacije. V letu 1994 pa se je preoblikovalo, dokapitaliziralo in razširilo dejavnost. Po razširitvi in ob vstopu novega partnerja Marjan Gaberšček ing. elth. pa je podjetje začelo ponujati celovite rešitve na področju električnih instalacji. Celovita rešitev zajema od izdelave projektne dokumentacije, ki je tudi ena od glavnih dejavnosti, do svetovanja pri izvedbi električnih instalacij na celotnem področju (razsvetljavi, razvodu moči, šibkotočnih instalacji kot so strukturirano ožičenje, telefonska in terminalska instalacije, domofonska instalacija, interfonske instalacije itd. in avtomatizacija stavb) do končne izvedbe in uspešnega opravljenega tehničnega pregleda. Skratka celotnega inženiringa an področju električnih instalacij. Ena od glavnih dejavnosti so tudi meritve na električnih instalacij in izvedba večjih vzdrževalnih del na posameznih objektih.Večina prihodka pa ustvarimo z izvedbo električnih instalaciji na različnih objektih.


Vse od dokapitalizacije podjetje raste, povečuje obseg del in promet  in ustvari vsako leto več prihodka, kar je razvidno iz priložene bilance. Zaradi povečevanja obsega del je bila in je potreba po novih kadrih, zato je podjetje tudi zaposlovalo nove ljudi. Trenutno so redno zaposleni štirje ljudje, polek teka pa imamo enega rednega zunanjega sodelavca, ki izvaja instalacje izključno za naše podjetje in še več drugih zunanjih sodelovcev, ki so vezani občasno za določeno obdobje in za določeno delo.

 

Vizija razvoja in rasti podjetja

 

Vsak dan je težje dosegati zastavljene cilje predvsem v rasti in prihodkih podjetja, zato je potreben nenehen razvoj in usposabljanje na področju elektrotehnike. Zaradi večjih obsegov del je potrebno stalno vlaganje v opremo in nove delovne stroje. Področje električnih instalacji se relativno počasi razvija v primerjavi z nekaterimi visoko tehnološkimi dejavnostmi. Na tem področju se pojavlja tudi vedno več konkurence, ki je relativno dobro izobražena in hitro prilagodliva potrebam trga. Največja pomanjkljivost pa je, da ne zahteva njavišje izobražebnega kadra. Zaradi tega v podjetju Elektron razmišljamo o nujni razširitvi dejavnosti na visoko tehnološka področja, kjer se zahteva zelo izobražen in usposobljen kader. Eno od takih področji je dejavnost inteligentnih instalacij in avtomatizacije v zgradbah. To področje je v zadnjih letih vedno hitreje rastoča panoga. V tej dejavnosti se uporablja najsodobnejše materiale in tehnologije, ki se jih uporablja tudi v drugih dejavnostih, kot so industrija in delno tudi infrastruktura.  

 

Glavna področja naše dejavnosti obsegajo:

 

    • Izvedba strelovodnih instalaciji z uglednimi proizvajalci opreme
    • Izvedba vseh vrst elektroinstalaciji za dom in industrijo
    • Izdelava elektro projektov, izelava popisov del, priprava teh. dokumentacije …
    • Izvajanje del na višini in izposoja avtodvigala z delavno košaro
    • Izvedba električnih meritev (certifikat EDISON)