Naše storitve

Projektiranje električnih instalacij


 

Izvajanje električnih instalacij


 

Nadzor nad izvedbo el. instalacji 
 
Projektiranje električnih instalacij zajema celotno področje električnih instalacij, ki spadajo pod zakon o graditvi objektov. To so vsi objekti od manjzahtevnih, kot so priklopi infrastrukture na objekt, kot tudi najzahtevnejše projektiranje avtomatizacije v zgradbah, industrijski objekti razni energetski objekti itd....
 V podjetju imamo zaposlen izkušen in izobražen kader, ki je sposoben organizirati in izvesti vse objekte od manj zahtevnih, kot so stanovanjski objekti do računskih centrov, avtomatizacije v zgradbah, industrijskih objektov in večjih infrastrukturnih objektov...
 Nadzore nad izvedbo je dolžan zagotoviti investitor. Izvaja se na vseh zahtevnejših objektih, infrastrukturnih objektih in tudi na nekaterih vzdrževalnih delih skladno z Zakonom o graditvi objekta, tudi na objektih individualnih gradenj. Nadzor sodeluje z investitorjem in preverja pravilnost s tehničnimi predpisi...

 
 
     
     

Pregledi in meritve el. instalacji


 

Svetovanje


 

Večja vzdrževalna dela 
 
Meritve električnih instalacij se izvaja na novih objektih pred priklopitvijo na NN omrežje, po priklopitvi na omrežje in perjodično v skladu  s Tehničnimi smernicami za nizkonapetostne električne instalacije TSG-N-002:2009. Meritve so namenjene vsem lastnikom objektov....
 Svetovanje na področju električnih instalacij se izvaja skozi celotni investicijski proces. To je pred pričetkom gradnje, med projektiranjem, med gradnjo in po končanju gradnje. Svetovanje se izvaja tudi pri vzdrževalnem delu. Naša konkurenčna prednost je v visoki strokovni usposobljenosti,... Vzdrževalna dela se izvajajo na vseh objektih. Skozi vzdrževalna dela se lahko objekt posodablja in dopolnjuje ali delno dograjuje. Pri takem delu so v večini primeru potrebne obnove tudi električne instalacije. Najpogosteje se to izvaja pri prenovah kuhinj, dela proizvodnje, prenova kotlarn ali ...

 
 
     


Sem dolgo upal, da se se kdo ukvarja s temi žicami, kabli in podobno šaro.  

Evo zdaj imam dokaz!   Samo še poiskati jih bo treba!