Reference vodstvenega in razvojnega kadra

Vodstveni kader v podjetju sta Marjan Gaberšček ing. elth., ki vodi večino projektov, tako na področju projektiranje električnih instalacji, kot vodenja vseh zahtevnejših objektov in Rutar Drago, ki skrbi za koordinacijo pri izvedbi in tekočih administrativnih poslih v podjetju.

Drago Rutar:Pri Obrtni Zbornici Slovenije sem pridobil naziv Elektroinštalaterski mojster

Marjan Gaberšček: Končal sem tudi visokošolski študji na fakulteti za elektrotehniko iz smeri avtomatizacije. Po študju pa pridobil vse potrebne certifikate in pooblastila na inženirski zbornici za projektiranje, nadzore in izvedbo najzahtevnejših objektov in za meritve na vseh najzahtevnejših objektih.

Večji projekti, kjer smo izvajali električne instalacije v zadnjih dveh letih:

  • čistilne naprave v posočju tudi v Bovcu in Kobaridu
  • proizvodnja hala in poslovni prostori Koplast v Tolminu
  • poslovni prostori Emvetron v Tolminu
  • Proizvodna hala in poslovni prostori Lesimpex v Mirnu
  • Proizvodna hala in poslovni prostori Qubo in orodjarstvo v Selu
  • Več trgovin, barov in drugih gostinskih objektov
  • Ureditev glavneg računskega centra na HIT –u
  • Sončna elektrarna Kobariški muzej
  • Infrastrukturni projekti, kot so razvod JR, NN in TK
  • Hala Meblo Vata v Mirnu
  • Itd.


Projektiranje večjih objektov v zadnjem času:


  • Projektiranje tehnologiji jeklarn, železarn in valjarn za Danjeli (Italja)
  • proizvodnja hala in poslovni prostori Koplast v Tolminu
  • poslovni prostori in proizvodna hala BWG iz Kranja
  • Proizvodna hala in poslovni prostori Lesimpex v Mirnu
  • Proizvodna hala in poslovni prostori Qubo in orodjarstvo v Selu
  • Poslovni prostori Peko v Tržiču
  • Trgovine Peko po Slovenji in v Sarajevu
  • Poslovni prostori British Council v Ljubljani
  • Trgocina Interdiskont na Ravnah na Koroškem
  • Del infrastriukture v obrtni coni Tolmin na Logu
  • Ureditev komunalne opreme v Bovcu (Brdo, Koroška vas, Brdo zahod itd.)
  • Ureditev glavneg računskega centra na HIT –u
  • Večlene novoletne okrasitve v Novi Gorici
  • Infrastruktura v obrtni coni Poljubinj 2
  • Hala Meblo vata v Mirnu
  • Razni gostinski lokali
  • Turistični objekti z nastanitvami v Mirnu
  • Itd.


Nadzor nad izvedbo v zadnjem času:


  • Dom upokojencev na Petrovem brdu
  • Infrastruktura na Petelincu v Tolminu
  • Del infrastrukture na Logu obrtne cone v Tolminu
  • Restavracija HIT pri Hrastu v Novi Gorici
  • Prenova toplotne postaje v hotelu Perla HIT
  • Infrastruktura v Logu pod Mangartom
  • Večlene novoletne okrasitve v Novi Gorici
  • Vsi objektui v popotresni obnovi v Posočju
  • Itd.